V PRÍPADE

OTÁZOK

 

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

e:mail: ibv@bijacovce.sk

tel: 0907 997 446